Кои сме ние


Еко Чистота България ЕООД

C основаването си през 2011 година, Еко Чистота България EOОД концентрира своето внимание върху проекти, свързани с канализационните системи и съоръжения.

Съблюдавайки високите стандарти за качество и добрите практики в областта, Компанията бързо навлиза на пазара и печели уважението на своите клиенти.

При осъществяване на дейността си Ние се придържаме към опазване на околната среда, прилагане на Европейските норми, непрекъснато внедряване на нови технологии и усъвършенставане на процесите.Еко Чистота България ЕООД-Oтпушване канали|Септични ями|Извозване отпадъци|Водоноска
Техника Oтпушване канали|Септични ями|Извозване отпадъци|Водоноска

Нашата Техника


Автопарк и допълнителни съоръжения

Разполагаме с комбинирани камиони марка Мерцедес, снабдени със съоръжения за отводняване и отпушване на канализации, изпомпване на септични ями, измиване на улици, пренос на вода, напояване на тревни площи и др.

Камиони тип лифт, марка Мерцедес за превоз на контейнери за строителни отпадъци.

Контейнери за строителни отпадъци с вместимост 6 и 8 кубика.

Самосвали тип Камаз и комбинирани багери JCB.Политики и Сертификати


Политика по качество

Настоящата политика по качество на "Еко Чистота България" ЕООД декларира стремежа на ръководството на фирмата за удовлетворяване изискванията на клиентите,
чрез непрекъснато развитие...

Политика по околна среда

Опазването на околната среда е приоритет на Висшето ръководство на "Еко Чистота България" ЕООД, което означава, че има първостепенно значение за фирмата и не може да бъде обект на компромиси.
Стратегическа цел...

Лиценз за превоз на неопасни и опасни отпадъци
Лиценз за превоз на неопасни и опасни отпадъци
Лиценз за превоз на неопасни и опасни отпадъци
Лиценз за превоз на неопасни и опасни отпадъци

Отпушване на канали
Почистване на септични ями
Изхвърляне на отпадъци
водоноска Варна
Доставка на вода с водоноска
Търговия с неопасни и опасни отпадъци

ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ

Отпушване на канали


Онова, което трябва да знаете

Няма по-неприятно преживяване от запушена канализация, но рано или късно се случва. Не винаги препаратите в търговската мрежа могат да се справят с този проблем.

Дългогодишният ни опит в отпушването на битови и промишлени канализации би допринесъл за бързото му разрешаване.

В нашата област на дейност влизат: отводняване на шахти и мази, отпушване на канализации в къщи и апартаменти, отпушване на дъждовни и промишлени канализации.Отпушване на канали за фирми
Отпушване на канали за домакинствата

Отпушване на канали


Препоръки

Предоставената от Вас детайлна информация относно възникналата авария ще ни бъде от полза при изготвянето на оферта и справянето с проблема по възможно най-добрият начин.

Не се опитвайте да разрешите проблема сами. Оставете тази задача на специалистите и той няма да се превърне в кошмар.
Отпушване на канали
Почистване на септични ями
Изхвърляне на отпадъци
водоноска Варна
Доставка на вода с водоноска
Търговия с неопасни и опасни отпадъци

ПОЧИСТВАНЕ НА СЕПТИЧНИ ЯМИ

Почистване на септични ями


Предназначение

Септичната яма е съоръжение, което се използва за локално пречистване на отпадни битови и промишлени води там, където няма изградена централна каналлизационна мрежа или има специални изисквания към определен вид дейност.

Септичната яма не е съоражение, което извършва окончателното пречистване на водите.Почистване на септични ями за промишлени цели
Почистване на септични ями за домакинствата

Почистване на септични ями


Препоръки

Септичната яма трябва да бъде изпомпвана регулярно.

Превишаването на дебита на отпадни води над попивателната ѝ способност води до нейното препълване.

Ценообразуването на тази услуга е на база извършен курс.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Изхвърляне на отпадъци


Строителна смет

Строителството на сгради и къщи, ремонтни дейности, събаряне на постройки и др. води до натрупване на строителни отпадъци.

Изнасянето им на улицата или около контейнерите за смет е нарушение и подлежи на глоба от общината.

Според Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опазване на околната среда строителната смет, следствие на извършени ремонти, преустройства и строежи, следва да бъде съхранявана на територията на обектите и транспортирана до специални депа за отпадъци.Изхвърляне на отпадъци
Изхвърляне на отпадъци Варна

Изхвърляне на отпадъци


Препоръки

Нашата компания разполага с необходимият набор от машини и съоръжения за безпроблемно и бързо извозване на строителни отпадъци до специализираните за целта депа независимо от тяхното местоположение и количество.

Компанията извозва строителни и битови отпадъци.
ТЪРГОВИЯ С НЕОПАСНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Търговия с неопасни и опасни отпадъци


Събиране и транспортиране

Притежаваме разрешително както за Брокер, така и за Търговец. Имаме възможност за работа с неопасни и опасни отпадъци.

В групата на неопасните влизат: хартия, дърво, пластмаса, гуми, електроника и електронно оборудване, стъкло и стъклени опаковки и др. а на неопасните: утайки от маслоуловителни шахти, опаковки, замърсени с опасни вещества, омаслени абсорбенти и др.

В съответствие с кода и характеристиките на отделните видове отпадъци, те се извозват до определени депа. За транспортирането се използва специализирана техника и квалифициран персонал.Търговия с неопасни и опасни отпадъци

ПОЛИВАНИЯ

Доставка на вода с водоноска

Поливания


Напояване на тревни площи и градини

Напояването на тревните площи и градини е от съществено значение за добрият външен вид на дома, улицата, хотела...

Една правилно поддържана градина би привлякла погледа и на най-скептичният клиент на Вашият ресторант.Поливания


Измиване на улици, тротоари, площади и паркинги

Редовното измиване на улици, тротоари и площади е сигурен показател за качеството на въздуха и доброто поддържане на градската чистота.

Няма по-приятно усещане за минувача от свежестта, която се усеща след добре измита улица.Доставка на вода с водоноска Варна

ДОСТАВКА НА ВОДА С ВОДОНОСКА

Водоноска Варна

Доставка на вода


Еко Чистота България ЕООД

Огромен е броят на районите без водоснабдителна мрежа. Предлагаме услуга, която решава този проблем.

Извършваме доставка на вода с цистерни до 10 кубика.
Община Аврен лого
Леспорт лого
Ел Дом Инвест лого
Хепи Бар Грил лого
Мундус лого
Лубрика лого
Бензиностанции Еко лого
Комфорт лого
Пристанище Варна лого
ТЕЦ Варна лого

Системи за управление относно околната среда

ISO 14001:2015

Стандарт при системи за управление на качеството

ISO 9001:2015

Издаване на лиценз за извършване превоз на товари

Процедура

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ISO 14001:2015


Област на действие

ISO 14001:2015 посочва изискванията на система за управление по околна среда, които организацията може да използва за повишаване на резултатността си спрямо околната среда. ISO 14001:2015 е предназначен за използване от организация, която се стреми да управлява отговорностите си за околната среда по системен начин, който допринася за екологичния стълб на устойчивостта. ISO 14001:2015 подпомага организацията в постигането на очакваните резултати от нейната система за управление по околна среда, които носят добавена стойност за околната среда, за самата организация и за заинтересованите страни. ...Oтпушване канали|Почистване на септични ями|Изхвърляне на отпадъци|Доставка на вода с водоноска Варна
Търговия с неопасни и опасни отпадъци

ISO 9001:2015


Област на действие

Този международен стандарт определя изискванията за система за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган, и се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване на системата и осигуряването на съответствие с изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг областен орган....Издаване на лиценз за извършване на превоз на товари


Процедура

Настоящата процедура е регламентирана от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), Наредба № 33 от 1999 г. и Тарифа № 5. Обществен превоз на товари може да се извършва само от превозвач, който притежава лиценз и други документи, които се изискват от ЗАвП. Неразделна част от лиценза е списък на превозните средства, с които се извършват превозите. По смисъла на закона "превоз на товари" е дейност на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, извършващо превоз на стоки срещу заплащане със собствени или наети превозни средства, включително и на лизинг, независимо дали са натоварени или не са. ...Oтпушване канали|Почистване на септични ями|Изхвърляне на отпадъци|Доставка на вода с водоноска Варна

Адрес

Еко Чистота България ЕООД

Управител Ивайло Костов


  гр.Варна, бул.Приморски 17
  0894 555000
  office@ekochistotabg.com


× Еко Чистота България ЕООД-Oтпушване канали|Септични ями|Извозване отпадъци|Водоноска
Съобщението Ви беше изпратено успешно.
E-mail Ви трябва да е валиден и съобщението Ви да е по-дълго от 1 символ.

© Еко Чистота България ЕООД 2018 Всички права запазени.